Пакување

pi-cargo-box-2Нашата компанија ќе направи се за вашето селење да помине без вие да биде психички или физички товар за вас и вашето семејство. Селењето на вашиот дом или канцеларија ќе биде изведено по точно определени услови кои најмногу ќе ви одговараат на вас.

Пакувањето на предемтите ќе се одвива по однапред определен и договорен план. Стела ги нуди следниве типови на пакување на вашите добра:

Целосно пакување и распакување на сите предмети

Овој вид на услуга подразбира дека секој предмет од вашиот дом или канцеларија ќе бидат внимателно и соодветно пакувани од нашите обучени работници за селење, како и распакување на истите на локацијата која ќе биде од вас определена.

Парцијално пакување

Овој вид на селење е за оние клиенти кои сметаат дека определен дел од предметите нема потреба да се пакуваат, и сметаат дека треба грижливо да се пакуваат само кршливите предмети како и предметите кои можат да се оштетат на било кој начин за време на транспортот или товарењето.

Пакување само на деликатни предмети

Овој вид на пакување ги опфаќа сите електронски уреди како лап топ компјутери, лед и плазма телевизори, огледала, уметнички слики и сл.

Овој вид на пакување ќе ги опфати сите оние предмети кои имаат поголема вредност а се сметаат за полесно кршливи од останатите.

сподели Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn