Селење на тешки и големи по површина предмети

pi-hand-truck-1Селењето на тешки и големи предмети како што се пијано, фрижидер, пијано или билијард маса не само што е многу тешко туку е и многу деликатно и бара особено многу внимание. Верувајте ни дека не сакате селењето на овие деликатни предмети да им го препуштите на луѓе кои на предметите нема да им го посветат вниманието кое го заслужуваат.

Постојат и ситуации кога на селењето ке му претстои подготовка која ќе биде организирана од агентот на Стела со кој ќе контактирате. На пример на селењето на огромните месарски фрижидери мора да им предстои одмрзнување, вадење на сите предмети од нив и детално чистење.

Постојат и ситуации кога е нужно овие предмети да се демонтираат и повторно да се монтираат во просторијата каде ќе се вселат или складираат.

сподели Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn